Bienvenido Juan. Cartas a un niño que va a nacer

Send to friend

NOVO, María i TONUCCI, Francesco. Bienvenido, Juan. Barcelona Grao, 2006


Quan una mare i un pare esperen l'arribada d'un fill, se'ls presenten molts interrogants: serà nen o nena? naixerà sa...?. També es fan preguntes sobre el seu propi paper: com caldrà tractar-li? sabrem fer-ho bé...? Un altre tant succeeix amb les persones que decideixen dedicar-se a l'educació infantil. Han estudiat diferents enfocaments científics però, a la fi, sempre tenen el dubte de com podran aplicar-los de la millor manera possible.
Les deu cartes que componen aquest llibre pretenen contribuir a trobar respostes a aquestes qüestions, a orientar als futurs pares, mares i educadors. Però ho fan –aquesta és la seva aportació innovadora- no situant-se “des de fora” i donant freds consells, sinó des del cor i el sentiment, a partir de les cartes que una futura mare va escrivint al fill que va a néixer.