Objectius


Per què un espai familiar

Els nostres objectius

Els nostres fonaments


 

1. Per què un espai familiar

Partim de la base que l’educació és la clau, actuar en els primers anys de la vida produeix els millors els efectes beneficiosos possibles per a la persona i per a la societat, atès que ajuda a la prevenció de conflictes personals, familiars, escolars i socials.

Pensar en educació sembla sinònim de pensar en escola. Tanmateix quan els infants comencen a anar a escola solen patir molt la separació dels pares. I els pares patixen la separació dels fills i les filles. En un espai familiar els xiquets i les xiquetes juguen mentre tenen els pares a poca distància. Així, aprenen a conviure amb altres infants i a tolerar la separació de la mare o del pare sense plors ni trencaments.

A l’espai familiar, doncs, la protagonista de l’educació és la família, els adults compartixen experiències i gaudixen les seues relacions amb els fills i les filles. I entre totes les persones implicades en aquest projecte, intentem trobar els camins per a millorar la societat.

2. Els nostres objectius

 • Reforçar el paper de la família com a primera educadora perquè la família és el lloc privilegiat on els infants aprenen els principis i els valors que guiaran la seua vida.
 • Donar suport a la família col·laborant-hi, assessorant-la i orientant-la durant la primera infància dels seus fills i filles però com a acompanyament, sense substituir-la.
 • Evitar el perill d’aïllament de la família i dels xiquets i xiquetes que es queden a casa fins als tres anys.
 • Aprofitar els primers anys de la vida i la receptivitat de les famílies en el període de no escolarització per posar les bases que permeten evitar en el futur conflictes de tipus personal, familiar, escolar i social.
 • Afavorir que les xiquetes i els xiquets en edats compreses entre els 9 mesos i els 3 anys aprenguen a estar amb altres xiquets i xiquetes i jugar-hi en un espai sense perills.
 • Procurar que les criatures aprenguen a tolerar la presència d’una ersona adulta diferent a la seua de referència com una experiència plaent.
 • Afavorir que les xiquetes i els xiquets, que algun dia s’hauran de separar inevitablement dels seus pares, puguen realitzar aquest procés al seu ritme, sense plors ni traumes.
 • Procurar que les famílies puguen gaudir del joc compartit amb els seus fills i filles tot observant els seus progressos.
 • Afavorir que les famílies puguen compartir l’experiència d’educar, els seus dubtes i les seues dificultats,  amb altres famílies i amb les persones educadores i els professionals que els acompanyen. 

3. Els fonaments de la Caixa dels Colors

 • Consideració de la infància com el moment més important de la vida.
 • Construcció de la personalitat individual com a bàsic per a la construcció d’una societat sana.
 • Consideració de la família com el primer subsistema social i primer agent socialitzador.
 • Confiança en la competència dels pares i mares com a primers educadors.
 • Respecte al protagonisme de totes les persones implicades en la tasca educadora.
 • Consideració de l’intercanvi social com a generador d’aprenentatge.
 • Ajuda a les famílies com a tasca de col·laboració i mai de substitució.